Podporte nás (2% z dane)

Pokiaľ vás naša snaha zaujala a mali by ste záujem nás jednoducho podporiť, je tu možnosť darovať nám 2% z vašich daní.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?
Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. Informácie o združení nájdete tu. Podrobnosti o poskytovaní tohoto príspevku nájdete napríklad na www.slovensko.sk.

1) Podávam si daňové priznanie sám

Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dan vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka: Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

2) Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Zdroj: www.slovensko.sk

Diskusia je uzatvorená.